Çocuk Ve Ergen Nörolojisi Derneği

ÇENDER 2022 Genel Kurul Çağrısı

1. OTURUM:18 OCAK 2022

2. OTURUM:27 OCAK 2022

Birinci oturumda yeterli çoğunluk sağlanmadığında ikinci oturum yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

TOPLANTI YERİ:
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KÜTÜPHANESİ, 1. KAT
SAAT: 14:30-15:30