Çocuk Ve Ergen Nörolojisi Derneği

Çocuk Ve Ergen Nörolojisi Derneği 2022 -2024 Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı Obuz(Başkan)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Özlem Çokar (Asil üye)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki EA Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Sibel Aylin Uğur İşeri (Asil üye)
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Hakan Gürvit (Asil üye)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Pınar Topaloğlu (Başkan yardımcısı)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Doç. Dr. Esme Ekizoğlu (Genel sekreter)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tuncay Gündüz (Sayman)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı