Çocuk Ve Ergen Nörolojisi Derneği

Çocuk Ve Ergen Nörolojisi Derneği Onur Kurulu

Prof. Dr. Ayşın Dervent,
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı emekli öğretim üyesi

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit,
İstanbul Ünivesitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi

Prof. Dr. Murat Emre,
İstanbul Ünivesitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hareket Bozuklukları ve Davranış Nörolojisi Birimi emekli öğretim üyesi

Prof. Dr. Resa Aydın,
İstanbul Ünivesitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Pediatrik Fizik Tedavi Bölümü

Prof. Ali Emre Öge,
İstanbul Ünivesitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi

Prof. Dr. Uğur Özbek,
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi

Prof. Dr. Talat Kırış,
Bilim Ünivesitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyesi