ÇENDER VII. Bahar Sempozyumu’nda bildiriler arasında bir adet birincilik, üç adet de teşvik ödülü verilmiştir:

 

Birincilik ödülü:

VAN SEVGİ EVLERİNDE KALMAKTA OLAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TANILI ERGENLERDE HUZURSUZ BACAK SENDROMU’NUN ARAŞTIRILMASI

Sibel Tamer1, Tuba Mutluer2, Ferda Uslu3, Özgür Deniz Değer4, Fügen Polat3

1Özel Sincan Koru Hastanesi, Nöroloji Birimi, Ankara, 2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi, Van, 3Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Birimi, Van, 4 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Birimi, Van

 

Teşvik ödülleri:

1- ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT İNFLAMATUAR POLİNÖROPATİ SENDROMLARI: ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR

Emel Oğuz Akarsu, Lale Mehdikhanova, Nermin Görkem Şirin, Leyla Baysal Kıraç, Havva Özlem Dede, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet Barış Baslo, Ali Emre Öge

İstanbul Üniversitesi, İstabul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

2- ÇOCUKLUK ÇAĞI MULTİPL SKLEROZ OLGULARINDA BAŞVURU SEMPTOMLARI ve BULGULAR

Cem Bölük, Ülkü Türk Börü

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

3- DOWN SENDROMLU OTİSTİK BİR OLGUDA BEYİNDE DEMİR BİRİKİMİ ve GENETİK ANALİZİ

Nihan Hande Akçakaya1, Fatma Yeşim Kesim1, Pınar Tektürk2, Sibel Uğur İşeri1, Uğur Özbek1, Zuhal Yapıcı2

1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Ana Bilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı