Sözel Bildiriler

S1-İLK OLARAK PSİKİYATRİK SEMPTOMLA BAŞVURAN BİR ÇOCUK MULTİPL SKLEROZ (MS) OLGUSU

Cem Bölük, Ülkü Türk Börü

Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

S2-SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT TANILI HASTALARDA DEMOGRAFİK VERİLER ve PROGNOZ TAKİBİ ÇALIŞMASI

Sevim Baybaş, Ayten Ceyhan Dirican, Selma Topaloğlu Tuaç, Fulya Başoğlu, Dilek Ataklı,  Aysun Soysal

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı  ve Sinir  Hastalıkları  Eğitim ve  Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji  Kliniği

 

S3-ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT İNFLAMATUAR POLİNÖROPATİ SENDROMLARI: ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR

Emel Oğuz Akarsu, Lale Mehdikhanova, Nermin Görkem Şirin, Leyla Baysal Kıraç, Havva Özlem Dede, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet Barış Baslo, Ali Emre Öge

İstanbul Üniversitesi, İstabul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

S4-ÇOCUKLUK ÇAĞI MULTİPLE SKLEROZ OLGULARINDA BAŞVURU SEMPTOMLARI ve BULGULAR

Cem Bölük, Ülkü Türk Börü

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

S5-VAN SEVGİ EVLERİNDE KALMAKTA OLAN ‘TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TANILI ERGENLERDE HUZURSUZ BACAK SENDROMU’ NUN ARAŞTIRILMASI

Sibel Tamer, Tuba Mutluer, Ferda Uslu, Fügen Polat

Özel Sincan Koru Hastanesi, Nöroloji Bölümü

 

S6-Van’ da Kurumda Yaşamakta olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Baş Ağrısı ve İlişkili Psikiyatrik Bulguların Değerlendirilmesi

Tuba Mutluer, Sibel Tamer, İlker Tasdemir, Özgur Deniz Değer, Fügen Polat

 

Van Bölge Eğitim ve  Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi