Poster Bildirileri

P1- İYİ SEYİRLİ AKÇAAĞAÇ ŞURUBU HASTALIĞI OLAN İKİ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdi Şahin, Pınar Topaloğlu Tektürk, Zuhal Yapıcı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

P2-NON-KONVÜLSİF STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU: ENSEFALOPATİK ÇOCUK HASTA, KLİNİĞİ VE EEG ÖZELLİKLERİ

Asuman Ali1 , Meltem Uzun2, Derya Karasu3, Pınar Boylu4 , Banu Karabulut5

 1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği , Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi  Çocuk Nörolojisi Kliniği , 3 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Reanimasyon  ve  Yoğun Bakım Ünitesi, 4Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ,5Burtom  Radyolojik Tanı  Merkezi , Bursa

 

P3-PSİKİYATRİK VE DUYSAL YAKINMALAR İLE BAŞVURAN 2 WİLSON VAKASI

Ahmet Demir1 ,Pınar Topaloğlu2 ,Zuhal Yapıcı2

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Çocuk Nörolojisi Kliniği

 

P4-İDİOPATİK HİPOPARATİROİDİYE BAĞLI İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON

Emine Mercan Sakar¹, Pınar Tektürk², Mefküre Eraksoy², Zuhal Yapıcı²

¹Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,  ²İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

P5-EPİLEPTOJENİK ODAK OLARAK TEMPORAL LOB EPİDERMOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU

Gülistan Halaç, Elvin Niftaliyev, Halide Rengin Bilgen, Gülşen Kocaman, Talip Asil, Temel Tombul

Bezmi-Alem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

 

P6-SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL SEVİYELERİNE GÖRE CİHAZ KULLANIMLARI

Nalan Capan, Resa Aydın

İstanbul Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

P7-DİRENÇLİ NÖBETLERLE PREZENTE LİZENSEFALİ ve EEG BULGULARI

Halil İbrahim Akçay, Pınar Topaloğlu Tektürk, Zuhal Yapıcı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

P8-ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PERİFERİK FASİYAL FELÇ: EMG LABORATUAR GÖZLEMLERİ

Lale Mehdikhanova, Emel Oğuz Akarsu, Nermin Görkem Şirin, Leyla Baysal Kıraç, Havva Özlem Dede, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet Barış Baslo, Ali Emre Öge

İstanbul Üniversitesi, İstabul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

P9-DOWN SENDROMLU OTİSTİK BİR OLGUDA BEYİNDE DEMİR BİRİKİMİ ve GENETİK ANALİZİ

Nihan Hande Akçakaya1, Fatma Yeşim Kesim1, Pınar Tektürk2, Sibel Uğur İşeri1, Uğur Özbek1, Zuhal Yapıcı2

1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Ana Bilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

P10-ÇOCUKLUK ÇAĞI MULTİFAZİK ADEM OLGUSU

Nebahat Taşdemir1,  Burcu Karaca2

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD,Diyarbakır, 2 Kemalpaşa Devlet Hastanesi, İZMİR

 

P11-DYKE DAVIDOFF MASSON SENDROMLU OLGUDA EPİLEPSİ PARSİYALİS KONTİNUA

Temel Tombul, Aysel Milanlıoğlu, Abdullah Yılgör, Vedat Çilingir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Van

 

P12-ATİPİK RUBELLA ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİT

Sibel Canbaz Kabay1, Sarper Şahin2, Emine Mestan1, Selahattin Ayas1

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı, 2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği