CENDER 7. Olağan Genel Kurul

 

ÇOCUK VE ERGEN NÖROLOJİSİ DERNEĞİ’NİN ( ÇENDER )
2015 – 2017 YILI
7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI


Toplantı Tarihi:
17.01.2017 (Salı) saat: 11:00

Toplantı Yeri:
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı,
5. kat Kütüphane Çapa-İstanbul

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. ÇENDER’in yeni üyelere tanıtımı
3. Divan teşkili
4. Saygı duruşu
5. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
6. Denetçiler raporu okunması
7. Yönetim ve denetim kurulu ibrası
8. Yönetim ve denetim kurulu seçimi
9. Tüzük değişikliği önerisi
10. Tahmini bütçenin görüşülmesi
11. 2018’de sempozyum
12. Dilekler ve temenniler